x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Lääketieteen yksikkö

Erityisvahvuutena opetus

Ennakkoluuloton suhtautuminen lääketieteen koulutuksen toteuttamiseen on ollut yksikölle leimallista sen perustamisesta asti. Heti toimintansa käynnistyttyä yksikkö kehitti toimivan terveyskeskusopetusjärjestelmän. Osa lääketieteen perusopinnoista toteutetaan hajautettuna Seinäjoen keskussairaalassa ja Etelä-Pohjanmaan terveyskeskuksissa.

Vuonna 1994, ensimmäisenä Suomessa, yksikössä siirryttiin lääkärikoulutuksessa ongelmalähtöiseen oppimismenetelmään. Samassa yhteydessä uudistettiin myös opetussuunnitelma pohjautumaan kliinisten ja teoreettisten sekä kliinisteoreettisten oppialojen täydelliseen integraatioon. Korkeakoulujen arviointineuvosto on kolmesti valinnut yksikön yhdeksi maamme korkealaatuisen koulutuksen yksiköistä.

Tutkimuksen vahvuutena yhteistyö

Lääketieteen oppialat ovat liittyneet yhdeksi lääketieteen yksiköksi (MED). Tämä malli tukee erinomaisella tavalla paitsi opetusta myös tutkimusta. Tyypillisiä ovatkin eri oppialojen väliset tutkimusprojektit. Tutkijaryhmät toimivat vilkkaassa yhteistyössä koti- ja ulkomaisten lääketieteellisten tiedekuntien kanssa ja useat tutkimukset ovat osia laajemmista kansainvälisistä projekteista.

Lääketieteen yksikön opetussairaala ja tutkimuksen tukialusta on Tampereen yliopistollinen sairaala (TAYS), jolla on vakiintunut asema maan toiseksi suurimman eli yli 1,2 miljoonan asukkaan lääketieteellisenä keskuksena.

Tohtoreita ja erikoislääkäreitä

Lääketieteen yksikössä tieteellinen jatkokoulutus on vireää. Vuosittain suoritettavien lääketieteen tohtorintutkintojen luku vastaa hyvin maan lääketieteellisten tiedekuntien keskimääriä.

Ammatillisen jatkokoulutuksen puolella lääketieteen yksikön vastuulla on 49 erikoislääkäritutkintoon johtavaa koulutusohjelmaa.

Opiskelijat mukana yhteistyössä

Lääketieteen opiskelijoiden oma seura, Tampereen Lääketieteen Kandidaattiseura, on toiminut alusta pitäen hedelmällisessä yhteistyössä yksikön kanssa. Opiskelijat ovat toimineet merkittävänä vaikuttajana opintojen sisältöjä ja opiskeluolosuhteita kehitettäessä.

Lääketieteen yksikön sijoittuminen Kaupin kampusalueella

B-rakennuksessa on pääosin prekliinisten alojen opetus. Siellä sijaitsee myös kliinisten taitojen laboratorio sekä osa lääketieteen yksikön kansliatiloista. B-rakennuksessa on lisäksi laboratoriotiloja sekä soluviljely- ja koe-laboratoriotilat.

Arvo-rakennuksessa on lääketieteen yksikön hallinnon tilat sekä pääasiassa ryhmätyöhuoneita ja luentosaleja. Lisäksi Arvossa on kliinisten oppialojen professoreiden ja muun opetushenkilökunnan työhuoneet. Arvo-rakennus sijaitsee B-rakennuksen välittömässä läheisyydessä.

Osa lääketieteen yksikön toiminnoista on sijoitettu Finn-Medi 3 -rakennukseen. Rakennuksessa sijaitsevia yksiköitä ovat mm. virologia, patologia, rokotetutkimuskeskus, lastentautien yksikkö ja tutkimuskeskus. Finn-Medi 3:ssa sijaitsee myös kliinisten oppialojen tutkimustiloja. TAYS:n M-rakennuksessa ovat anestesiologian, kirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautiopin sekä naistentautien ja synnytysopin professorien työtilat. Tämän lisäksi mikrobiologian yksikkö sijaitsee Finn-Medi 1 -rakennuksessa.

A-ja B-rakennuksissa toimii Juveneksen ravintola, joka palvelee kaikkia alueen asiakkaita.

Lääketieteen yksikkö