x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kuvaukseen liitetty tiedosto:
Tutkintoja koskevat määräykset (pdf 56 kB.)

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö (LTL) on perustettu 1.1.2011. Yksikössä voi suorittaa humanistisen alan tutkintoja. Humanistisen alan perustutkinnot ovat humanististen tieteiden kandidaatin tutkinto, joka on alempi korkeakoulututkinto, ja filosofian maisterin tutkinto, joka on ylempi korkeakoulututkinto. Humanistisen alan jatkotutkintoina yksikössä voidaan suorittaa filosofian lisensiaatin tutkinto ja filosofian tohtorin tutkinto.

Humanistisen alan perustutkinnot ovat laaja-alaisia tieteellisiä tutkintoja, jotka antavat mahdollisuuden suuntautua useille eri aloille. Tutkinto-ohjelman mukaisten opintojen lisäksi valinnaisilla opinnoilla on merkitystä työelämään sijoittumisessa. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä valmistuvista monet sijoittuvat mm. opetustehtäviin, mutta humanistisen alan asiantuntemusta tarvitaan myös sellaisilla yhteiskunnan aloilla kuin kulttuurihallinnossa, kirjasto- ja informaatiopalveluissa, tiedotus- ja viestintäalalla, vapaassa sivistystyössä sekä kansainvälisen toiminnan eri sektoreilla. Osa tutkinnon suorittaneista sijoittuu myös opetus- ja tutkimustehtäviin yliopistoissa.

Aineenopettajakoulutus

Filosofian maisterin tutkintoon hyväksytty opiskelija voi suuntautua myös aineenopettajaksi. Aineenopettajakoulutuksessa kandidaatin ja maisterin tutkinnot muodostuvat yhden tai kahden opetettavan aineen opinnoista sekä opettajan pedagogista opinnoista. Opettajan kelpoisuus edellyttää seuraavia opintoja: 1) maisterin tutkinto, 2) opettajan pedagogiset opinnot ja 3) opetettavan aineen opinnot. Opetettavalla aineella tarkoitetaan peruskoulussa, lukiossa tai muussa oppilaitoksessa opetettavaa ainetta. Opetettavan aineen opinnoilla tarkoitetaan yliopistollisia opintoja, jotka tuottavat aineenopettajan pätevyyden. Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksiköstä voi valmistua äidinkielen ja kirjallisuuden, ruotsin, englannin, ranskan, saksan ja venäjän kielen aineenopettajaksi. Ns. toisen opetettavan aineen opinnot voi suorittaa myös espanjan kielessä. Pätevyyksistä ja opetettavan aineen opinnoista kerrotaan tarkemmin yksikön verkkosivuilla.

Opettajan pedagogisista opinnoista huolehtii kasvatustieteiden yksikkö. Pedagogisiin opintoihin haetaan erikseen opintojen kuluessa.

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö