x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö on yksi Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä. Yksikön tehtävänä on antaa tutkimukseen perustuvaa ylintä opetusta, antaa tutkintoja sekä edistää vapaata tutkimusta ja elinikäistä oppimista. Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikössä voi suorittaa humanistisen, yhteiskuntatieteellisen ja psykologian alan tutkintoja seuraavissa oppiaineissa: etnomusikologia, filosofia, historia, logopedia, naistutkimus, psykologia, sosiaaliantropologia, sosiaalipolitiikka, sosiaalipsykologia, sosiaalityö ja sosiologia.

Tutkintoon johtavaa opetusta annetaan myös Porin yksikössä (sosiologia, sosiaalipolitiikka ja sosiaalityö).

Lisäksi yksikössä on tarjolla maisteriohjelmia sekä erillisiä opintokokonaisuuksia.

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikköön kuuluu kolme tutkimusyksikköä: rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI), tieteen-, teknologian- ja innovaatiotutkimuksen yksikkö (TaSTI), sekä työelämän tutkimuskeskus (WRC).

Humanistisen alan tutkintoja koskevat yleiset määräykset

Yhteiskuntatieteellisen alan ja psykologian alan tutkintoja koskevat yleiset määräykset

 

Yksikön oppiaineet
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö