x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Johtamiskorkeakoulu

Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulu perustuu ainutlaatuiseen ”kolmesta yksi” -ajatteluun. Johtamiskorkeakoulu opettaa ajattelemaan yhteiskuntien kehitystä talouden, politiikan ja hallinnon muodostamana kokonaisuutena. Johtamiskorkeakoulun tehtävä on etsiä totutut rajat ylittäviä johtamisen, hallinnon ja politiikan toimintamalleja sekä kouluttaa nopeasti muuttuvan maailman dynamiikkaa ymmärtäviä johtajia ja asiantuntijoita.

Johtamiskorkeakoulu aloitti toimintansa 1.1.2011. Johtamiskorkeakoulu on suurin Tampereen yliopiston yhdeksästä tieteenalayksiköstä. Opiskelijoita uudessa johtamiskorkeakoulussa on lähes 3500. Yksikkö muodostettiin kauppa- ja hallintotieteiden tiedekunnasta ja sen alaisista laitoksista sekä yhteiskuntatieteiden tiedekunnan politiikan tutkimuksen laitoksesta. Kauppatieteiden, hallintotieteiden ja politiikan tutkimuksen sijoittuminen samaan yksikköön antaa uudenlaisia mahdollisuuksia tuottaa sekä tieteiden välistä että julkisen ja yksityisen sektorin välistä yhteistyötä opetuksessa ja tutkimuksessa.

Johtamiskorkeakoulussa voi suorittaa kauppa-, hallinto- ja yhteiskuntatieteellisen alan tutkintoja. Johtamiskorkeakoulu uudistaa koulutuksensa 1.8.2012 lähtien niin, että opiskelijat suorittavat kandidaatin tutkinnon (180 opintopistettä) laaja-alaisissa kandidaattiohjelmissa ja maisterin tutkinnon (120 opintopistettä) maisteriopinnoissa, joissa on useampia opintosuuntia. Uudistus muuttaa myös opiskelijavalintatapaa. Hakukohteita on kolme: hallintotieteiden tutkinto-ohjelma, kauppatieteiden tutkinto-ohjelma ja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma.

 

Yksikön oppiaineet
Johtamiskorkeakoulu