x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö

Informaatiotieteiden yksikkö aloitti toimintansa 1.1.2011. Yksikön edeltäjä informaatiotieteiden tiedekunta perustettiin vuonna 2001. Useimmissa yksikön oppiaineista opetus alkoi jo yliopiston käynnistäessä toimintansa 1960-luvulla.

Informaatiotieteiden yksikköön kuuluu monipuolinen valikoima informaatiota ja tiedon käsittelyä, hallintaa ja käyttöä tutkivia tieteitä. Informaatiotieteiden yksikössä voi opiskella viittä eri pääainetta: informaatiotutkimusta ja interaktiivista mediaa, matematiikkaa, tilastotiedettä, tietojenkäsittelyoppia ja vuorovaikutteista teknologiaa. Muutamia näistä voi Suomessa opiskella vain Tampereen yliopistossa.

Yksiköstä valmistuneet sijoittuvat hyvin mm. liike-elämän, teollisuuden ja julkisen hallinnon tehtäviin. Informaatiotutkimusta ja interaktiivista mediaa pääaineenaan lukeneet työskentelevät esimerkiksi kirjastoissa ja tietohallinnon tehtävissä. Matematiikasta voi valmistua mm. matematiikan aineenopettajaksi. Osa maistereista valmistuu myös muihin koulutustehtäviin ja tutkijoiksi. Tilastotieteen osaamista tarvitaan monilla yhteiskunnan ja tutkimuksen alueilla. Tietojenkäsittelytieteistä on sijoituttu esimerkiksi ohjelmistosuunnittelijoiksi, käytettävyysasiantuntijoiksi ja projektien johtotehtäviin.

Yksikön opetusta kehitetään jatkuvasti yhteiskunnan kasvavien ja muuttuvien informaation käsittelytarpeiden myötä. Yksikössä tehtävä tutkimustyö on kansainvälisesti menestynyttä ja verkostoitunutta. Se kohdentuu informaation organisoinnin, käsittelyn ja hyödyntämisen menetelmiin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa ja osaamista, jota voidaan hyödyntää kehitettäessä tietoihin perustuvia tuotteita ja tietopalveluita.

Opetussuunnitelma
Opetusohjelma

Infomaatiotieteiden yksikön yhteystiedot:
http://www.uta.fi/sis/yhteystiedot/index.html

Informaatiotieteiden yksikön kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2010-2012:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/oppaat/Tutkintomaaraykset_LuKjaFM_1.1.2011.pdf

Informaatiotieteiden yksikön jatkotutkinto-opas 2010-2012:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/jatko-opiskelu/index/Tutkintomaaraykset_FT_1.1.2011.pdf

Opintoihin liittyviä ohjeita löytyy lisää mm. informaatiotieteiden yksikön sivulta:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/index.html

ja yliopiston opiskelu-sivustolta:
http://www.uta.fi/opiskelu/

Yksikön oppiaineet
Informaatiotieteiden yksikkö