x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2011–2012
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden yksikkö

Kasvatustieteiden yksikkö on 1300 opiskelijan ja 200 työntekijän tutkimus- ja oppimisyhteisö, jossa kasvatusalaa opiskellaan laajasti ja monipuolisesti.

Kasvatustieteiden yksikön tutkijat ja opettajat tutkivat kasvatuksen, yhteiskunnan ja sivistysperustan muutoksia ja ohjaavat opiskelijoita sivistystietoisiksi kasvatusalan osaajiksi. Lisäksi he antavat tutkimustyölleen pohjautuvaa jatko- ja täydennyskoulutusta.

Tutkijat ja opettajat erittelevät kasvatuksen ja koulutuksen yhteiskunnallisia kysymyksiä osallistuen koulutuspoliittiseen keskusteluun ja kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen. He ovat koulutuspolitiikan ja kansainvälisesti vertailevan tutkimuksen ja monikulttuurisuuden, varhaiskasvatuksen, ammatti- ja aikuiskasvatuksen sekä pedagogiikan, ainedidaktiikan ja yliopistopedagogiikan asiantuntijoita.

Kasvatustieteiden yksikön opiskelijat kehittyvät opintojensa myötä yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti tietoisiksi ja taitaviksi sekä kriittisesti ja laaja-alaisesti ajatteleviksi kasvatusalan ja puhetekniikan näkijöiksi ja tekijöiksi. Heidän tavoitteensa ja kiinnostuksen kohteensa rikastavat tutkimus-, opetus- ja opiskelutoimintaa luoden oppimisyhteisön moniäänisyyttä. Heidän osaamiselleen on paljon käyttöä, sillä kasvatustieteellistä asiantuntemusta tarvitaan nykyisin paitsi koulutusalalla myös muissa julkisen sektorin töissä ja yrityselämässä.

Yhdessä kasvatustieteiden yksikön tutkimus- ja oppimisyhteisön jäsenet – tutkijat, opettajat ja opiskelijat – edistävät kasvatuksen perusteiden ja käytäntöjen tutkimusta ja kehittämistä muuttuvassa yhteiskunnassa ja maailmassa.

Kasvatustieteiden yksikkö toimii Tampereella ja Hämeenlinnassa ja siihen kuuluvat myös Hämeenlinnan normaalikoulu ja Tampereen normaalikoulu.

Tampereen yliopiston hallituksen 13.6.2011 tekemän päätöksen mukaisesti luokanopettajakoulutus siirretään Tampereelle 1.8.2012 alkaen.

Kasvatustieteiden yksikön nykyinen rakenne.

Kasvatustieteiden yksikön tutkinto-ohjelman 2012 rakenne.

 

Yksikön oppiaineet
Kasvatustieteiden yksikkö