x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2010–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden tiedekunta

Tämä sähköinen opinto-opas on tarkoitettu ensisijaisesti informaatiotieteiden tiedekunnassa perustutkintoja opiskeleville. Opas sisältää 1.8.2010 voimaan tulevat Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmissa on kuvattu pääaineittain tutkintojen rakenteet ja yksittäisten opintojaksojen kuvaukset. Lisäksi oppaassa on tutkintoja koskevaa yleistä informaatiota sekä koulutusohjelmien, oppiaineiden ja sivuainekokonaisuuksien kuvaukset. Oppaasta käyvät ilmi myös monet tärkeät opintoihin ja opintojen kulkuun liittyvät asiat.

Opinto-oppaan tietoja täydentävät mm. Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö ja lukuvuosittain julkaistava opetusohjelma. Nämä ja muita opiskeluun liittyviä tietoja ja ohjeita on koottuna yliopiston sivustolle http://www.uta.fi/opiskelu/.

Tiedekunnan kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset sekä jatkotutkinto-opas löytyvät alla olevista linkeistä. Ne löytyvät myös opinto-oppaan pdf-versiosta. Näiden lisäksi tulee tutustua myös tiedekunnan ja laitosten omilla sivuilla oleviin opintoja koskeviin ohjeisiin ja opiskelun ajankohtaisiin asioihin.

Antoisia opiskeluhetkiä!

Huomaathan että 1.1.2011 alkaen informaatiotieteiden tiedekunta ja sen laitokset muodostavat uuden informaatiotieteiden yksikön. Alla olevat linkit vievät uuden yksikön sivuille.

Infomaatiotieteiden yksikön yhteystiedot:
http://www.uta.fi/sis/yhteystiedot/index.html

Informaatiotieteiden yksikön kandidaatin ja maisterin tutkintoja koskevat yleiset määräykset 2010-2012:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/oppaat/Tutkintomaaraykset_LuKjaFM_1.1.2011.pdf

Informaatiotieteiden yksikön jatkotutkinto-opas 2010-2012:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/jatko-opiskelu/index/Tutkintomaaraykset_FT_1.1.2011.pdf

Opintoihin liittyviä ohjeita löytyy lisää mm. informaatiotieteiden yksikön sivulta:
http://www.uta.fi/sis/opiskelu/kaytannot/index.html

ja yliopiston opiskelu-sivustolta:
http://www.uta.fi/opiskelu/

 

Informaatiotieteiden tiedekunta