x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden tiedekunta

Tämä sähköinen opinto-opas on tarkoitettu ensisijaisesti informaatiotieteiden tiedekunnassa perustutkintoja opiskeleville. Opas sisältää 1.8.2008 voimaan tulevat Tampereen yliopiston informaatiotieteiden tiedekunnan perustutkintoja koskevat opetussuunnitelmat.

Opetussuunnitelmissa on kuvattu pääaineittain tutkintojen rakenteet ja yksittäisten opintojaksojen kuvaukset. Lisäksi oppaassa on tutkintoja koskevaa yleistä informaatiota sekä koulutusohjelmien, oppiaineiden ja sivuainekokonaisuuksien kuvaukset. Oppaasta käyvät ilmi myös monet tärkeät opintoihin ja opintojen kulkuun liittyvät asiat.

Opinto-oppaan tietoja täydentävät mm. Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntö ja lukuvuosittain julkaistava opetusohjelma. Nämä ja muita opiskeluun liittyviä tietoja ja ohjeita on koottuna yliopiston sivustolle http://www.uta.fi/opiskelu/. Tiedekunnan perustutkintoja koskevat yleiset määräykset sekä jatkotutkinto-opas löytyvät alla olevista linkeistä. Ne löytyvät myös opinto-oppaan pdf-versiosta. Näiden lisäksi tulee tutustua myös tiedekunnan ja laitosten omilla sivuilla oleviin opintoja koskeviin ohjeisiin ja opiskelun ajankohtaisiin asioihin.

Antoisia opiskeluhetkiä!

Infomaatiotieteiden tiedekunnan yhteystiedot:
http://www.uta.fi/tiedekunnat/inf/yhteystiedot/index.html

Informaatiotieteiden tiedekunnan perustutkintoja koskevat yleiset määräykset 2008-2010:
http://www.uta.fi/tiedekunnat/inf/opiskelu/opinnot/oppaat/inftdk_yleiset_tutkintomaaraykset2008-2010.pdf

Informaatiotieteiden tiedekunnan jatkotutkinto-opas 2008-2010:
http://www.uta.fi/tiedekunnat/inf/tutkimus/jatko_opinnot/inftdk_jatkotutkinto-opas2008-2010.pdf

Opintoihin liittyviä ohjeita löytyy lisää mm. informaatiotieteiden tiedekunnan sivulta:
http://www.uta.fi/tiedekunnat/inf/opiskelu/opinnot.html
ja yliopiston opiskelu-sivustolta:
http://www.uta.fi/opiskelu/

Informaatiotieteiden tiedekunta