x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Erillislaitokset

Kielikeskuksen opetussuunnitelmassa 2012 - 2015 kuvataan tutkintoihin kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot tieteenalayksiköittäin ja / tai tutkinnoittain. Kaikille opiskelijoille tarjottavat opinnot kuvataan kielittäin. Opintojaksojen kuvauksista on linkki opetusohjelmaan.

Yksikkö- tai tutkintokohtaiset englannin, ruotsin ja suomen kielen opintojaksot on tarkoitettu ensisijaisesti kyseisen yksikön / tutkinnon tutkinto-opiskelijoille. Jos ryhmissä on tilaa, muitakin opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin. Kaikille opiskelijoille tarjottavat opintojaksot - mukaan lukien ns. valinnaiset opintojaksot - on tarkoitettu ensisijaisesti perustutkinto-opiskelijoille, muita opiskelijoita voidaan hyväksyä ryhmiin, jos niissä on tilaa.

Kielikeskuksen pedagogisen viitekehyksen mukaan kielikeskuksen opetussuunnitelma on opintopolkumuotoinen ja toteuttaa kumuloituvan oppimisen peri­aatetta. Akateemiset kieli- ja viestintäopinnot tukevat

  • oman alan opiskelua, alan kehityksen seuraamista ja aineistojen hyödyntämistä
  • kieli- ja viestintätaidon kehittämistä
  • asiantuntijuuden kehittymistä
  • tieteellisten käytäntöjen oppimista
  • kotimaisissa ja kansainvälisissä yhteyksissä toimimista
  • yksilön monikielisyyttä ja monikulttuurisuutta.

Useimmissa tutkinnoissa kieli- ja viestintäopintojen ajoitus on seuraava: vieraan kielen opintojakso suoritetaan ensimmäisenä opintovuonna, ruotsin kielen opintojakso toisena opintovuonna. Suomen kielen tieteellisen kirjoittamisen opintojakso on tarkoitus suorittaa kolmantena opintovuonna. Tutkintoon kuuluva ns. valinnainen opintojakso suoritetaan vapaasti valittavana ajankohtana sitten, kun vaadittavat edeltävät opinnot on suoritettu. Puheviestinnän opintojakso ajoittuu toiseen tai kolmanteen opintovuoteen.

Opiskelija, joka on suorittanut soveltuvia kieli- ja viestintäopintoja muussa yliopistossa tai korkeakoulussa, voi hakea niiden perusteella korvaavuuksia kieli- ja viestintäopinnoista. Opiskelija, jolla on muuta aiemmin hankittua soveltuvaa kieli- ja viestintäosaamista, voi antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoa korvaavuuksen hakemisesta sekä AHOT-menettelyistä löytyy kielikeskuksen kotisivuilta: http://www.uta.fi/laitokset/kielikeskus/opiskelu/ahot.html.

Kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännöt lukuvuosille 2012 - 2015 löytyvät oheisesta liitetiedostosta. KTK- ja KTM-tutkintojen kieli- ja viestintäopintojen siirtymäsäännöt löytyvät täältä.

Erillislaitokset