x !
Archived teaching schedules 2018–2019
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
Open university teaching

Periods

Period I (27-Aug-2018 – 21-Oct-2018)
Period II (22-Oct-2018 – 14-Dec-2018)
Period III (7-Jan-2019 – 3-Mar-2019)
Period IV (4-Mar-2019 – 26-May-2019)

Teaching in the Autumn Semester 2018

Period (27-Aug-2018 – 21-Oct-2018)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 ECTS (Language of instruction: English)

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP2 Suullinen viestintä / Mündliche Kommunikation 5 ECTS (Language of instruction: German)

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

Period (22-Oct-2018 – 14-Dec-2018)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 ECTS (Language of instruction: English) Continues from the previous period

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP2 Suullinen viestintä / Mündliche Kommunikation 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot

SAKA1 Kirjallinen viestintä II / Schriftliche Kommunikation II 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKA3 Saksankielisten maiden kulttuurihistoria / Kulturgeschichte der deutschsprachigen Länder 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/ Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 ECTS (Language of instruction: Russian) Continues from the previous period
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudozhestvennoj literatury 5 ECTS (Language of instruction: Russian)

Teaching in the Spring Semester 2019

Period (7-Jan-2019 – 3-Mar-2019)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 ECTS (Language of instruction: English) Continues from the previous period

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP5 Kirjallinen viestintä I / Schriftliche Kommunikation I 5 ECTS (Language of instruction: German)
SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 ECTS (Language of instruction: German)

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot

Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot

VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudozhestvennoj literatury 5 ECTS (Language of instruction: Russian) Continues from the previous period
Period (4-Mar-2019 – 26-May-2019)

Media- ja kulttuurintutkimuksen opintokokonaisuus

JOVA8 Media and Cultural Industries 5 ECTS (Language of instruction: English)
JOVA9 Representations and Identities - kirjatentti/essee 5 ECTS (Language of instruction: English) Continues from the previous period

Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen perusopinnot

SAKP5 Kirjallinen viestintä I / Schriftliche Kommunikation I 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period

Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot

SAKA4 Saksankielisten maiden nykykulttuuri / Gegenwartskultur der deutschsprachigen Länder 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period