x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
Open university teaching

Periods

Period I (31-Aug-2015 – 18-Oct-2015)
Period II (19-Oct-2015 – 20-Dec-2015)
Period III (11-Jan-2016 – 6-Mar-2016)
Period IV (7-Mar-2016 – 29-May-2016)
Perusopinnot

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien lähtötasokoe on maanantaina 24.8.2015 klo 14-16 salissa Pinni B4113. Ilmoittautuminen 21.8.2015 mennessä lehtori Dieter Hermann Schmitzille (dieter.hermann.schmitz@uta.fi).

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
 a) on menestynyt saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen valintakokeessa TAI
 b) on suorittanut vastaavan oppiaineen/tutkinto-ohjelman perusopinnot toisessa yliopistossa TAI
 c) puhuu saksaa äidinkielenään.
 Vapautusta haetaan ottamalla yhteyttä lehtori Dieter Hermann Schmitziin (dieter.hermann.schmitz@uta.fi).

Ein Schwellentest für die Aufnahme von wahlfreien Studien (Nebenfach) im Studiengang Deutsche Sprache, Kultur und Translation findet am Mo, 24.8.2014 von 14-16 Uhr statt. Anmeldungen bis zum 21.8.2014 an Lektor D.H. Schmitz (dieter.hermann.schmitz@uta.fi) .
Ort: Gebäude Pinni B auf dem Hauptcampus, Raum xxxx.
Eine Befreiung vom Test ist möglich, wenn a) bereits die Aufnahmeprüfung für den Studiengang Deutsche Sprache, Kultur und Translation bestanden wurde, b) wenn dem Fach oder Studiengang entsprechende Grundstudien bereits an einer anderen Universität absolviert wurden  oder c) bei einem Nachweis von Deutsch als Muttersprache.
Anträge auf Befreiung und Fragen an dieter.hermann.schmitz@uta.fi , Büro: Pinni B 4040.

Teaching
24-Aug-2015 – 24-Aug-2015
Periods:
Language of instruction: German

SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEEMAKOKONAISUUS

Saksan kieltä, kulttuuria ja kääntämistä valinnaisina opintoina opiskelemaan haluavien lähtötasokoe on maanantaina 24.8.2015 klo 14-16 salissa Pinni B4113. Ilmoittautuminen 21.8.2015 mennessä lehtori Dieter Hermann Schmitzille (dieter.hermann.schmitz@uta.fi).

Lähtötasokokeesta voi hakea vapautusta opiskelija, joka
 a) on menestynyt saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen valintakokeessa TAI
 b) on suorittanut vastaavan oppiaineen/tutkinto-ohjelman perusopinnot toisessa yliopistossa TAI
 c) puhuu saksaa äidinkielenään.
 Vapautusta haetaan ottamalla yhteyttä lehtori Dieter Hermann Schmitziin (dieter.hermann.schmitz@uta.fi).

Ein Schwellentest für die Aufnahme von wahlfreien Studien (Nebenfach) im Studiengang Deutsche Sprache, Kultur und Translation findet am Mo, 24.8.2014 von 14-16 Uhr statt. Anmeldungen bis zum 21.8.2014 an Lektor D.H. Schmitz (dieter.hermann.schmitz@uta.fi) .
Ort: Gebäude Pinni B auf dem Hauptcampus, Raum xxxx.
Eine Befreiung vom Test ist möglich, wenn a) bereits die Aufnahmeprüfung für den Studiengang Deutsche Sprache, Kultur und Translation bestanden wurde, b) wenn dem Fach oder Studiengang entsprechende Grundstudien bereits an einer anderen Universität absolviert wurden  oder c) bei einem Nachweis von Deutsch als Muttersprache.
Anträge auf Befreiung und Fragen an dieter.hermann.schmitz@uta.fi , Büro: Pinni B 4040.

Teaching
24-Aug-2015 – 24-Aug-2015
Periods:
Language of instruction: German

Period (31-Aug-2015 - 18-Oct-2015)
Perusopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 15-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Aineopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 16-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Perusopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 14-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 17-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEEMAKOKONAISUUS [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 17-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Russian
VENÄJÄN KIELEN, KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN OPINTOKOKONAISUUS [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Russian
Perusopinnot [Period I]

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Teaching
27-Aug-2014 – 27-Aug-2014
Periods: I
Language of instruction: Spanish
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan ja kulttuuriin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 7-Oct-2015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
ROMANIAN KIELEN PERUSOPINNOT [Period I]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: English
TSEKIN KIELEN PERUSOPINNOT [Period I]

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 8-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 8-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 6-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English
Period (19-Oct-2015 - 20-Dec-2015)
Perusopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 15-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
27-Oct-2015 – 28-Apr-2016
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 16-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: French
Perusopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 14-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 17-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEEMAKOKONAISUUS [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 17-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: German
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Russian
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
28-Oct-2015 – 24-Feb-2016
Periods: II III
Language of instruction: Russian
VENÄJÄN KIELEN, KULTTUURIN JA YHTEISKUNNAN OPINTOKOKONAISUUS [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Russian
Perusopinnot [Period II]
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Espanjalaisen Amerikan historian ja kulttuurin tuntemus.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
21-Oct-2015 – 9-Dec-2015
Periods: II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee valitusta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
ROMANIAN KIELEN PERUSOPINNOT [Period II]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: English
TSEKIN KIELEN PERUSOPINNOT [Period II]

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 8-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Sep-2015 – 8-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the first period. In the second period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 6-Oct-2015
Periods: I II
Language of instruction: English
Period (11-Jan-2016 - 6-Mar-2016)
Perusopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
9-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 23-Feb-2016
Periods: III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
18-Jan-2016 – 2-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
27-Oct-2015 – 28-Apr-2016
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 25-Feb-2016
Periods: I II III
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 28-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Perusopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 3-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joulukuussa.

Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 27-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 25-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEEMAKOKONAISUUS [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 3-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joulukuussa.

Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 27-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Venäjän kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
28-Oct-2015 – 24-Feb-2016
Periods: II III
Language of instruction: Russian
Aineopinnot [Period III]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.

ROMANIAN KIELEN PERUSOPINNOT [Period III]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 29-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English
TSEKIN KIELEN PERUSOPINNOT [Period III]

NB! The course continues from autumn 2015.

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Jan-2016 – 11-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English

NB! The course continues from autumn 2015.

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Jan-2016 – 11-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 9-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English
Period (7-Mar-2016 - 29-May-2016)
Perusopinnot [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
18-Jan-2016 – 2-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
27-Oct-2015 – 28-Apr-2016
Periods: II III IV
Language of instruction: French
Aineopinnot [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 28-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: French
Perusopinnot [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 3-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joulukuussa.

Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 27-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Saksan kielen ja kulttuurin aineopinnot [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 25-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Saksan kääntämisen ja tulkkauksen aineopinnot [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
SAKSAN KIELEN JA KULTTUURIN TEEMAKOKONAISUUS [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 3-May-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsussa joulukuussa.

Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 27-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 26-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: German
Aineopinnot [Period IV]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.

ROMANIAN KIELEN PERUSOPINNOT [Period IV]
Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 29-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English
TSEKIN KIELEN PERUSOPINNOT [Period IV]

NB! The course continues from autumn 2015.

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Jan-2016 – 11-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English

NB! The course continues from autumn 2015.

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
7-Jan-2016 – 11-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English

Contact teaching takes place in the third period. In the fourth period students are required to work independently.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 9-Feb-2016
Periods: III IV
Language of instruction: English