x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
Spanish

Periods

Period I (31-Aug-2015 – 18-Oct-2015)
Period II (19-Oct-2015 – 20-Dec-2015)
Period III (11-Jan-2016 – 6-Mar-2016)
Period IV (7-Mar-2016 – 29-May-2016)

Proficiency Evaluation Test 27.8.2015 12-14 lecture room B3107 (PINNI B).

Course enrolment through NettiOpsu (see teaching schedule)

If a student has registered for a course but will not be taking it, he/she must cancel his/her registration by the set date before the course begins so that another student may take the course instead. If a student does not participate in the course and does not cancel his/her enrolment, or if he/she discontinues the course, he/she will be assigned a fail grade for the course in question. In The School of Language, Translation and Literary Studies students must cancel their registration within a week from the course’s first meeting.

Period (31-Aug-2015 - 18-Oct-2015)
Basic Studies [Period I]

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Teaching
27-Aug-2014 – 27-Aug-2014
Periods: I
Language of instruction: Spanish
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan ja kulttuuriin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 7-Oct-2015
Periods: I
Language of instruction: English
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Period (19-Oct-2015 - 20-Dec-2015)
Basic Studies [Period II]
Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
10-Sep-2015 – 10-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired
Teaching
2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.

Kurssilla käännetään yleisluontoisia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi sekä suullisesti että kirjallisesti.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Perehtyminen espanjan kielen normatiiviseen kielioppiin, erityisesti morfologiaan.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin aina 1900-lukuun asti sekä perehdytään viiteen kaunokirjalliseen teokseen

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
31-Aug-2015 – 7-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee luetusta kirjasta tai kirjallinen koe.

Kurssilla tutustutaan espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
1-Sep-2015 – 8-Dec-2015
Periods: I II
Language of instruction: Spanish

Espanjalaisen Amerikan historian ja kulttuurin tuntemus.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired
Teaching
21-Oct-2015 – 9-Dec-2015
Periods: II
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee valitusta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.

Period (11-Jan-2016 - 6-Mar-2016)
Intermediate Studies [Period III]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.

Period (7-Mar-2016 - 29-May-2016)
Intermediate Studies [Period IV]

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla käännetään vaativia suomenkielisiä tekstejä espanjaksi tavoitteena tuottaa sanastollisesti ja kieliopillisesti korrektia kieltä.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish

Kurssilla tutustutaan Espanjan 1900-luvun kirjallisuuden tärkeimpiin virtauksiin sekä perehdytään kahteen kaunokirjalliseen teokseen.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
11-Jan-2016 – 18-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään Espanjan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssi, johon kuuluu esseen kirjoittaminen jostakin yhteiskunnallisesta tai historiallisesta aiheesta.

Perehdytään espanjalaisen Amerikan kirjallisuuden historiaan, varsinkin nykyhistoriaan (1900-luku) ja analysoidaan merkittävimpiä teoksia.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjalaisen Amerikan historiaan ja yhteiskuntaan 1900-luvun alusta meidän päiviimme.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe. Luentokurssiin osallistuminen ja essee valitusta aiheesta, tai kertauskuulustelu.

Espanjan kielen kehityksen historia ja nykyisten kielialueiden taustat ja erityispirteet.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja essee tai kirjallinen koe.

Kurssilla perehdytään espanjan nykykielen rakenteeseen ja puhutun kielen ominaisuuksiin eri kielialueilla.

Espanjan kielen opetus vieraana kielenä, materiaalit ja erityisongelmat.

Enrolment for University Studies
Enrolment time has expired
Teaching
13-Jan-2016 – 20-Apr-2016
Periods: III IV
Language of instruction: Spanish
Further information:

Osallistuminen opetukseen ja esse tai kirjallinen koe.