x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
Master's Programme in German Language and Culture

Periods

Period I (3-Sep-2012 – 19-Oct-2012)
Period II (22-Oct-2012 – 14-Dec-2012)
Period III (7-Jan-2013 – 8-Mar-2013)
Period IV (11-Mar-2013 – 17-May-2013)

Teaching in the Autumn Semester 2012

Period (3-Sep-2012 – 19-Oct-2012)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 ECTS (Language of instruction: German)
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 ECTS (Language of instruction: German)
SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen / Interkulturelles Lernen 5 ECTS (Language of instruction: German)
Period (22-Oct-2012 – 14-Dec-2012)

Syventävät opinnot

SAKS2 Tekstilingvistiikka / Textlinguistik 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKW1 Talousviestintä / Wirtschaftskommunikation 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen / Interkulturelles Lernen 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKK4 Jokin saksankielisten maiden kulttuurin erityisaihe: Maahanmuuttajat saksalaisessa elokuvassa 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period

Teaching in the Spring Semester 2013

Period (7-Jan-2013 – 8-Mar-2013)

Syventävät opinnot

SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen / Wissenschaftliches Schreiben 5 ECTS (Language of instruction: German)
SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 ECTS (Language of instruction: German)
Period (11-Mar-2013 – 17-May-2013)

Syventävät opinnot

SAKS1 Tieteellinen kirjoittaminen / Wissenschaftliches Schreiben 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKS3 Keskustelun- ja diskurssianalyysi / Gesprächs- und Diskursanalyse 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period
SAKK5 Jokin saksankielisten maiden kirjallisuuden erityisaihe: Suomi saksankielisessä nykykirjallisuudessa 5 ECTS (Language of instruction: German) Continues from the previous period