Examination Days
Examination in faculty
Examination in degree programs
Degree Programme in Biotechnology

Autumn 2017
Fri 22.9.2017 klo 14-18, Arvo F115
Fri 27.10.2017 klo 14-18, Arvo F115
Fri 24.11.2017 klo 14-18, Arvo A-210-211

Spring 2018
Fri 26.1.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 23.2.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 23.3.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 27.4.2018 at 14-18, Arvo F115

Summer exam 2018
Fri 8.6.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 24.8.2018 at 14-18, Arvo F115

Master's Degree Programme in Biomedical Technology

Autumn 2017
Fri 22.9.2017 klo 14-18, Arvo F115
Fri 27.10.2017 klo 14-18, Arvo F115
Fri 24.11.2017 klo 14-18, Arvo A-210-211

Spring 2018
Fri 26.1.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 23.2.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 23.3.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 27.4.2018 at 14-18, Arvo F115

Summer exam 2018
Fri 8.6.2018 at 14-18, Arvo F115
Fri 24.8.2018 at 14-18, Arvo F115