Study and Course Enrolment Practices

Opiskelu- ja ilmoittautumiskäytännöt kielikeskuksessa

 

Tutkintojen viestintä- ja kieliopinnot

Tutkintoihin kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot on kuvattu kielikeskuksen opinto-oppaassa tiedekunnnittain ja tutkinnoittain. Opetusohjelmasta selviävät kurssien ajat ja paikat.

Syyslukukauden opetusohjelmatiedot julkaistaan saman vuoden toukokuussa, kevätlukukauden opetusohjelmatiedot edellisen vuoden joulukuussa. Ilmoittautumisajat kerrotaan periodeittain alla.

Ilmoittautumisohjeita

Kursseille ilmoittaudutaan sähköisesti opiskelijan NettiOpsun kautta. Tieto ryhmään hyväksymisestä tai jonoon jäämisestä on nähtävissä opiskelijan NettiOpsussa. Ryhmään hyväksytyn opiskelijan on oltava ajoissa paikalla ryhmän ensimmäisessa tapaamisessa, samoin jonottajien. Vapaat paikat jaetaan paikalla oleville jonottajille jonolistan mukaisesti.

Ilmoittautuminen lukuvuoden 2018 - 2019 ensimmäisen periodin kursseille

 • alkaa 8.8.2018 ja
 • päättyy useimpien kurssien osalta 3.9.2018, ks. poikkeukset opetusohjelmasta!
 • Valinnan tulokset nähtävissä useimpien kurssien osalta 5.9.2018, ks. poikkeukset opetusohjelmasta!

Ilmoittautuminen toisen periodin kursseille

 • alkaa 2.10.2018 ja
 • päättyy 17.10.2018.
 • Valinnan tulokset nähtävissä 19.10.2018.

Ilmoittautuminen kolmannen periodin kursseille

 • alkaa 28.11.2018  ja
 • päättyy 19.12.2018.
 • Valinnan tulokset nähtävissä viimeistään 4.1.2019.

Ilmoittautuminen neljännen periodin kursseille

 • alkaa 6.2.2019 ja
 • päättyy 20.2.2019.
 • Valinnan tulokset nähtävissä viimeistään 1.3.2019.

Tutkintoon kuuluvat viestintä- ja kieliopinnot

Introduction to Academic English -kurssista on lukuvuonna 2018 - 2019 tarjolla ainoastaan kaikille opiskelijoille yhteisiä ryhmiä. Kurssi löytyy opetusohjelmasta koodilla KKENYHT. Lääketieteen lisensiaatin ja kauppatieteiden kandidaatin ja maisterin tutkintojen englannin kielen kurssit järjestetään tutkintokohtaisesti.

Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän kurssi järjestetään kaikille opiskelijoille yhteisinä ryhminä lukuun ottamatta MED:n LL- ja LuK-tutkintojen ja JKK:n KTK-tutkintojen opiskelijoiden ryhmiä. Kaikille yhteinen kurssi löytyy opetusohjelmasta koodilla KKRUYHT.

Asiantuntijan puheviestintä ja vuorovaikutus -kurssit järjestetään pääsääntöisesti kaikille yhteisinä ryhminä. Opiskelija valitsee tarjolla olevista KKSUOPE-, KKSUPRO- ja KKSUSOTE-ryhmistä itselleen sopivimman.

Tieteellisen kirjoittamisen ryhmät järjestetään tutkintokohtaisesti.

Opiskelijat valitaan kaikkiin edellä mainittuihin ryhmiin yleensä kokonaisopintopistemäärän perusteella. Introduction to Academic English –kurssit on tarkoitettu ensisijaisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoille, samoin Foundations of English Business Communication -kurssi. Opiskelijat valitaan näihin ryhmiin kokonaisopintopistemäärän perusteella tai tarvittaessa arpomalla (esim. silloin, kun opintopisteitä ei ole vielä lainkaan tai niitä on usealla opiskelijalla saman verran).

Jos sinulla on oppimisvaikeuksia, tai jännität esiitymistä erityisen paljon, voit hakea tuettuun englannin, ruotsin ja puheviestinnän ryhmään.

Huom! Jos sinulla on opintosuorituksia, jotka eivät vielä näy opintosuoritusrekisterissä, ilmoita asiasta ja toimita todistus kurssin opettajalle ennen ilmoittautumisen päättymistä.

Englannin, ruotsin, puheviestinnän ja tieteellisen kirjoittamisen ryhmiin valitaan 20 opiskelijaa / ryhmä. Ryhmässä tulee olla vähintään 14 tutkinto-opiskelijaa, jotta se järjestetään.

Joihinkin ryhmiin voi osallistua myös muiden alojen opiskelijoita, jos niissä on tilaa. Ryhmän opettaja antaa lisätietoja.

Suositus on, että opiskelija ilmoittautuu ja osallistuu vain yhdelle valinnaiselle opintojaksolle (2 op). Etusijalla englannin ja suomen kielen valinnaisten opintojaksojen ryhmiin ovat ne, joille kyseinen opintojakso on pakollinen ja joilla ei vielä ole vastaavaa suoritusta tai paikkaa vastaavassa ryhmässä.

Tampereen yliopiston läsäoleville tutkinto-opiskelijoille varataan joitakin paikkoja myös avoimen yliopisto-opetuksen kieli- ja viestintäopintojen opetusryhmiin. Tutkinto-opiskelijat ilmoittautuvat näihin ryhmiin NettiOpsussa ja opinnot ovat heille maksuttomia. Opiskelijat valitaan yliopiston etusijajärjestyksen perusteella. Näiden opintojen tarkemmat tiedot ilmoittautumisineen löydät Avoin yliopisto-opetus -otsikon alta.

 

Kaikille opiskelijoille tarkoitetut viestintä- ja kieliopinnot

Vapaasti valittavat kieliopinnot on kuvattu opinto-oppaassa. Ilmoittautumiskäytännöt ovat samat kuin tutkintojen kieliopinnoissa.

Myös vapaasti valittavien kieliopintojen ryhmien opiskelijoiden valintakriteerinä on opiskelijan kokonaisopintopistemäärä. KTK- ja KTM-tutkintojen opiskelijoilla on kuitenkin etusija espanjan, kiinan, ranskan ja venäjän kielten kaikkiin ryhmiin sekä saksan kielen niihin ryhmiin, joiden suoritukset soveltuvat kyseisten tutkintojen toisen vieraan kielen opinnoiksi tai niitä edeltäviksi opinnoiksi. KTK- ja KTM-tutkinnot ovat Tampereen yliopistossa ainoat tutkinnot, johon vaaditaan vähintään kahden vieraan kielen opintoja. Tavoitteena on lisäksi se, että mahdollisimman moni opiskelija voisi halutessaan opiskella vapaasti valittavia kieliopintoja.

Tampere3-opiskelijoita ja lukiolaisia voidaan valita ristiinopiskeluun avattuihin ryhmiin, jos niissä on tilaa. Tampereen yliopiston opiskelijat ovat etusijalla valittaessa opiskelijoita ryhmiin. Tampere3-opiskelijoiden ja lukiolaisten valintakriteeri on ilmoittautumisjärjestys.

Edellä mainittujen kielten A1-A2-tason ryhmiin valitaan 30 opiskelijaa / ryhmä. Ryhmässä tulee olla vähintään 20 tutkinto-opiskelijaa, että se järjestetään.

Kurssien alkamis- ja päättymisajankohdat

Opetus alkaa opetusohjelmassa mainittuina aikoina siten, että esim. klo 8 ja 8.15 alkavaksi merkityt kurssit alkavat klo 8.15 ja klo 8.00 alkava kurssi alkaa tasan klo 8. Yhden oppitunnin kesto on 45 minuuttia. Opetusohjelmassa mainittu kurssin päättymispäivä tarkoittaa yleensä kurssin viimeistä opetuskertaa, jonka jälkeen pidetään vielä kurssien loppukuulustelu ja sen uusinta. Kurssien opettajat antavat lisätietoja. Huom! Jos ryhmiä on useita, opetusohjelman kohdassa "Opetus" mainitaan ensimmäiseksi alkavan ryhmän aloituspäivä ja viimeiseksi päättyvän ryhmän lopetuspäivä. Ryhmäkohtaiset opetuksen alku- ja loppupäivät on ilmoitettu eri ryhmien kohdalla opetusohjelmassa.

 

Kurssin suorittaminen

Viestintä- ja kieliopintojen opetus annetaan yleensä pienryhmissä. Koska opetukseen kuuluu usein taitoharjoittelua, opiskelijan on oltava läsnä opetuskerroilla ja sitouduttava kurssin suorittamiseen opetusohjelman mukaisesti. Kursseille ei voi tulla niiden jo alettua eikä niitä voi suorittaa loppuun jälkikäteen.

Saman kielen saman tason opintojaksolle voi osallistua pääsääntöisesti vain kerran. Jos kuitenkin haluaa esim. korottaa kurssin arvosanaa, voi osallistua opetukseen, jos ryhmässä on tilaa. Tällöin suorituksesta saa ainoastaan uusintamerkinnän, ei opintopisteitä.

Ylemmän tason kurssin suorittanut ei voi saada merkintää alemman tason kurssin suorittamisesta myöhemmin, esim. Espanja I -kurssia ei ole mahdollista suorittaa Espanja II -kurssin suorittamisen jälkeen.

 

Aiemmin hankittu osaaminen ja aikaisemmat suoritukset

Opiskelijat, joilla jo on osaamistavoitteiden mukainen osaaminen englannin tai ruotsin kielessä tai puheviestinnässä, voivat antaa osaamisestaan näytön. Lisätietoa löytyy Opiskelun oppaasta.

Opiskelijat, joilla on muualla suoritettuja viestintä- ja kieliopintoja, voivat hakea niiden perusteella korvaavuuksia kielikeskuksen opintojaksoista, lisätietoa saa Opiskelun oppaasta.