x !
Archived teaching schedules 2018–2019
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
LUOYY019 International tutoring / Kv-tuutorina toimiminen 2 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Common Core Studies
Faculty of Natural Sciences

Learning outcomes

After completing the course unit, the student
- will understand the importance of peer support in introduction to a new culture and society
- will know how to describe the central features of Finnish university studies to students familiar with a different learning culture and help them find their place within the university community
- will know which course units his/her own school offers and will be able to describe them to international students
- will be able to assess and consider intercultural differences in interaction, and will appreciate cultural diversity.

Opintojakson suoritettuaan opiskelija
-ymmärtää vertaistuen merkityksen uuteen kulttuuriin ja yhteiskuntaan tutustumisessa
-osaa kuvata suomalaisen yliopisto-opiskelun keskeiset piirteet erilaisesta oppimiskulttuurista tulevalle ja tukea tämän asettumista yliopistoyhteisöön
-tuntee oman yksikön opetustarjonnan ja osaa kuvata sitä kansainväliselle opiskelijalle
-osaa arvioida ja ottaa huomioon kulttuurienvälisiä eroja kanssakäymisessä sekä arvostaa kulttuurien monimuotoisuutta

Teachers

Kirsi-Marja Tuominen, Contact person
Kirsi-Marja.Tuominen[ät]uta.fi