x !
Archived teaching schedules 2017–2018
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
HALHAS21 Governing Hybrid Organizations 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Administrative Studies
Administrative Science
Faculty of Management

Learning outcomes

The learning of the lecture course is to create an understanding of the perspectives on hybrid activity.
Students are able to implement the conceptual framework of strategic management and performance management into the examination of hybrid activities and they will be able to identify aspects of hybridity in both government activity as well as in business endeavours.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Jan-Erik Johanson, Teacher responsible
jan-erik.johanson[ät]tuni.fi
Jarmo Vakkuri, Teacher responsible
jarmo.vakkuri[ät]tuni.fi

Teaching

17-Jan-2018 – 28-Feb-2018
Lectures
Wed 17-Jan-2018 - 28-Feb-2018 weekly at 10-13, Päät ls A3

Further information

HUOM hallintotieteen ja julkisen talousjohtamisen tutkinto-opiskelijat:

Opintojakso HALHAS21 Governing hybrid organizations voi sijoittua tutkinnossa joko valinnaisiin opintoihin tai vaihtoehtoisesti osaksi julkisen talousjohtamisen tai hallintotieteen maisteriopintoja seuraavasti: HALHAS21 kurssin (5 op) suorittamalla voi korvata julkisen talousjohtamisen opintosuunnassa kurssin HALJTS04 Julkinen talousjohtaminen ja muuttuvat hallintorakenteet (5 op) ja hallintotieteessä HALHAS19 Johtamisen ja julkisen politiikan tutkimus ja ajankohtaiset kysymykset (10 op) puolet suoritusvaihtoehdosta 1 (Strategia ja muutoksen johtaminen). Toinen 5 op suoritetaan tenttimällä vastuuopettajan kanssa sovittava kirjallisuus.