x !
Archived teaching schedules 2017–2018
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ITIS61 Master's Thesis Seminar / Internet and Game Studies 10 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Information Studies and Interactive Media
Faculty of Communication Sciences

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

- osaa laatia tutkimussuunnitelman ml. kirjallisuuskatsaus
- osaa suunnitella pienehkön tutkimusprojektin ja toteuttaa sen itsenäisesti ohjausta hyödyntäen
- osaa asettaa ja rajata tutkimusongelman valitsemastaan aihepiiristä
- osaa hankkia ja arvioida tutkimusaihetta koskevaa kirjallisuutta ja valita siitä tutkimusongelmaan käyttökelpoisen
- osaa soveltaa tutkimusmenetelmiä ja ratkaista asettamansa tutkimusongelman tieteellisesti argumentoiden

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Frans Mäyrä, Teacher responsible
Frans.Mayra[ät]uta.fi

Teaching

10-Jan-2018 – 23-May-2018
Seminar
Wed 10-Jan-2018 - 23-May-2018 weekly at 9-11, B2078