x !
Archived teaching schedules 2017–2018
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Ääntämisharjoitukset ja tekstinymmärtäminen/Expresión oral y escrita - Pronunciación y Comprensión de textos 2 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
Faculty of Communication Sciences

Learning outcomes

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen kurssin ensimmäisellä tunnilla

Teachers

Lois Atanes, Teacher responsible
Lois Atenes, Teacher

Teaching

12-Sep-2017 – 7-Dec-2018
Tutorials
Ääntäminen
Tue 12-Sep-2017 - 17-Oct-2017 weekly at 12.00-14.00, B4123 (kielistudio)
Tekstin ymmärtäminen
Wed 25-Oct-2017 - 13-Dec-2017 weekly at 12.00-14.00, B4116

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Menestyminen harjoituksissa, äääntämiskokeessa ja kielitaitokokeessa

Study materials

A. Quilis, Curso de fonética y fonología españolas. Auditiivinen materiaali. Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Further information

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.