x !
Archived teaching schedules 2017–2018
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Suulliset ja kirjalliset harjoitukset/Expresión oral y escrita - Conversación y redacción 3 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
Faculty of Communication Sciences

Learning outcomes

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen kurssin ensimmäisellä tunnilla

Teachers

José Santisteban Fernández, Teacher responsible
Lois Atenes, Teacher

Teaching

14-Sep-2017 – 14-Dec-2017
Tutorials
Thu 14-Sep-2017 - 14-Dec-2017 weekly at 12.00-14.00, B3108

Evaluation

Numeric 1-5.

Study materials

Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja internetistä

Further information

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.