x !
Archived teaching schedules 2016–2017
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
DPIT1 Research-related Doctoral Studies 1–30 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Postgraduate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Doctoral Programme in Interactive Technology
School of Information Sciences

General description

Courses recommended by the doctoral programme in Interactive Technology:

  • Advanced courses in Interactive Technology
  • Courses on research methods
  • Course on scientific wrtiting

See also Joint doctoral studies at the University of Tampere

Course portfolio is divided into three course types.

THE COURSE  PORTFOLIO:

1. Key starting points of academic thinking
2. Methods courses (qualitative, quantitative, and mixed methods)
3. Researcher and transferable skills courses

---

Vuorovaikutteisen teknologian tohtoriohjelman suosittelemia tohtoriopintoihin soveltuvia jatko-opintokelpoisia kursseja ovat mm.

  • Pääaineen syventävät opintojaksot ja niihin liittyvä opetus
  • Tutkimusmenetelmiä koskevat kurssit
  • Tieteellisen kirjoittamisen kurssi

Suositeltavia kursseja ovat erityisesti tutkimusmenetelmiä koskevat opinnot. Näitä on hyvä olla joko jo ennen väitöskirjatyön aloittamista tai ainakin niitä kannattaa suorittaa väitöskirjatyön alkuvaiheessa.

On suositeltavaa että tohtoriopintoihin sisällytetään opintoja yliopiston tarjoamista yhteisten tohtorikoulutuskurssien kaikista koreista (ks. alla) ja myös muita soveltuvia tohtorikoulutuskursseja (esim tarvittaessa signaalinkäsittelykursseja Tampereen tekniseltä yliopistolta) ohjaajan kanssa sovittavalla tavalla (kts.  Tampereen yliopiston opetusohjelma).


KURSSIKORIT

1.    Tieteellisen tutkimuksen peruslähtökohdat
2.    Menetelmätaidot (laadulliset, määrälliset ja mixed methods)
3.    Tutkija- ja työelämätaidot

Teachers