x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFA2 Espanjan kielioppi II / Gramática española II 5 ECTS
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Intermediate studies
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija osaa morfologian lisäksi, espanjan kielen vaikeat kielioppirakenteet ja hallitsee syntaksia.

General description

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

José Santisteban Fernández, Teacher responsible

Teaching

12-Jan-2016 – 19-Apr-2016
Lectures 28 hours
Tue 12-Jan-2016 - 19-Apr-2016 weekly at 14.00-16.00, Pinni B3111

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin sekä kielioppikoe