x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFA1 Suullinen ja kirjallinen esitys / Expresión oral y redacción 5 ECTS
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Intermediate studies
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Espanjan kielen tuottaminen korrektisti eri aihepiireissä sekä suullisesti että kirjallisesti.

General description

Keskustelu sovituista aiheista ja eri aiheiden esittäminen. Ohjattu keskustelu. Kirjoitetun kielen tuottamisen harjoituskurssi. Esitettyjen tekstien tarkastaminen sisällön ja kieliasun kannalta.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Jose Marquez-Garrido, Teacher responsible

Teaching

14-Jan-2016 – 21-Apr-2016
Group work 28 hours
Thu 14-Jan-2016 - 21-Apr-2016 weekly at 12.00-14.00, Pinni B3112

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Luentokurssiin osallistuminen ja kahden omavalintaisen esseen kirjottaminen opettajan ohjeiden mukaan.