x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP4 Espanjan historia ja kirjallisuus - Espanjan historia ja kulttuuritausta / Historia y literatura de España - Historia y cultura de España 2 ECTS
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Basic studies
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Tutustua Espanjan historiaan ja laajentaa sanastoa

General description

Kurssilla tutustutaan Espanjan historiaan ja kulttuuriin

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Enrolment time has expired

Enrolment for Open University Studies

opintokokonaisuuteen: espanjan kielen perusopinnot 25op
13.8.2015 - 26.8.2015

Teachers

José Santisteban, Teacher responsible

Teaching

2-Sep-2015 – 7-Oct-2015
Lectures 14 hours
Wed 2-Sep-2015 - 7-Oct-2015 weekly at 14.00-16.00, Pinni B4119

Evaluation

Numeric 1-5.

Further information

Osallistuminen opetukseen ja essee historiallisesta aiheesta tai kirjallinen koe. Luentokurssi ja esseen kirjoittaminen opiskelijan valitsemasta historian tai kulttuurin aiheesta.