x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Ääntämisharjoitukset ja tekstin ymmärtäminen / Expresión oral y escrita - Pronunciación y Comprensión de textos 2 ECTS
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Enrolment time has expired

Enrolment for Open University Studies

opintokokonaisuuteen: espanjan kielen perusopinnot 25op
13.8.2015 - 26.8.2015

Teachers

José Santisteban, Teacher responsible

Teaching

2-Sep-2015 – 9-Dec-2015
Lectures 28 hours
Ymmärtäminen
Wed 21-Oct-2015 - 9-Dec-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4116
Ääntäminen
Wed 2-Sep-2015 - 7-Oct-2015 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4123, I periodi kielistudiossa: Ääntäminen. II periodi Tekstin ymmärtäminen

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Menestyminen harjoituksissa, äääntämiskokeessa ja kielitaitokokeessa

Study materials

A. Quilis, Curso de fonética y fonología españolas. Auditiivinen materiaali. Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Further information

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.