x !
Archived teaching schedules 2015–2016
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP0 Espanjan lähtötasokoe to 27.8.2015, 12-14, Pinni B3107
Implementation is also a part of open university teaching
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Koe on kahden tunnin mittainen eikä kokeessa saa käyttää esim. sanakirjaa. Espanjan kielen opintojen aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija hallitsee espanjan
peruskieliopin (verbien aikamuodot ja tapaluokista myös subjunktiivin osittaisen käytön)ja että hänellä on riittävän laaja sanavarasto pystyäkseen seuraamaan espanjankielistä opetusta. Niinpä tasokokeessa kiinnitetään erityistä huomiota sekä sanaston että peruskieliopin hallintaan.

General description

Lähtötasokokeessa mitataan opiskelijan kykyä ymmärtää kirjoitettua espanjan kieltä ja hänen omaa kirjallisen viestinnän taitoaan. Koe on yksikielinen ja se koostuu tekstin ymmärtämisosiosta, jota kommentoidaan espanjaksi, sanastoharjoituksista
(sananmuodostusta, semantiikkaa ja morfosyntaksia) sekä espanjan kielen tuottamista testaavista kirjoitustehtävistä.

Enrolment for University Studies

sähköpostitse:
fernandez.santisteban@uta.fi

Teachers

Teaching

27-Aug-2014 – 27-Aug-2014
Exam 2 hours
tasokoe 27.8.2015 12-14
Wed 27-Aug-2014 at 12.00-14.00, Pinni B3107

Evaluation

Pass/fail.