x !
Archived teaching schedules 2014–2015
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
POHS16 Medier och kommunikation 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Swedish
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Scandinavian Languages
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija:

–tuntee mediakentän keskeiset toimijat ja kehitysnäkymät, perinteisen ja sosiaalisen median sekä mainosviestinnän viestintäkulttuurien yhtäläisyydet ja erot
–ymmärtää journalistiikan yhteiskunnallisen tehtävän
–tuntee Pohjoismaisen public service- medioiden historiallisen kehityksen ja erityisaseman
–osaa analysoida mediatekstejä ja mediakieltä sekä eri toimijoiden viestintästrategioita; arvioida mediasisältöjen tuottamia valtasuhteita, kategorioita, ja stereotypioita
–tuntee käsitteet multimodaalisuus; tekninen konvergenssi; intertekstuaalisuus sekä media kulttuurina ja rituaalina
–tuntee mm. käsitteet medioitu sekä medialisoitu yhteiskunta ja kulttuuri

General description

Kurssin sisältö: Public service- media, mediaviestinnän muuttuvat tehtävät ja erityispiirteet, medialisoitu yhteiskunta ja kulttuuri, median rituaalit, media-analyysin keskeisiä menetelmiä  

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Tiina Räisä, Teacher responsible

Teaching

8-Jan-2015 – 23-Apr-2015
Lectures
Mon 12-Jan-2015 - 27-Apr-2015 weekly at 12-14, PinniA 2089