x !
Archived teaching schedules 2014–2015
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFA2 Espanjan kielioppi II / Gramática española II 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija osaa morfologian lisäksi, espanjan kielen vaikeat kielioppirakenteet ja hallitsee syntaksia.

General description

Kurssilla käsitellään verbien aikamuotojen käyttöä erilaisissa lauseissa ja perehdytään syntaksiin ja vaikeisiin rakenteisiin.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Teachers

José Santisteban, Teacher responsible

Teaching

14-Jan-2015 – 22-Apr-2015
Exercises 10 hours
Lectures 18 hours
Tue 13-Jan-2015 - 21-Apr-2015 weekly at 14.00-16.00, Pinni B4116, Harjoitukset luentojen yhteydessä

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Osallistuminen opetukseen ja harjoituksiin sekä kielioppikoe