x !
Archived teaching schedules 2014–2015
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Ääntämisharjoitukset ja tekstin ymmärtäminen / Expresión oral y escrita - Pronunciación y Comprensión de textos 2 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä.

Teachers

José Santisteban, Teacher responsible

Teaching

3-Sep-2014 – 3-Dec-2014
Lectures 14 hours
Ääntäminen
Wed 3-Sep-2014 - 15-Oct-2014 weekly at 8.00-10.00, PINNI B 4125
Exercises 14 hours
Tekstin ymmärtäminen
Wed 29-Oct-2014 - 10-Dec-2014 weekly at 12.00-14.00, PINNI B 3108

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Menestyminen harjoituksissa, äääntämiskokeessa ja kielitaitokokeessa

Study materials

A. Quilis, Curso de fonética y fonología españolas. Auditiivinen materiaali. Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Further information

Osallistuminen ääntämisharjoituksiin ja ääntämiskoe. Osallistuminen opetukseen, kirjalliset harjoitukset ja kirjallinen kielitaitokoe.