x !
Archived teaching schedules 2013–2014
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
ESPFP1 Suullinen ja kirjallinen taito - Keskustelu- ja ainekirjoitusharjoitukset / Expresión oral y escrita - Conversación y redacción 3 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Spanish
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Spanish Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija osaa tuottaa yleisespanjaa korrektisti sekä suullisesti että kirjallisesti. Opiskelija osaa espanjan kielen foneemit, äänteet ja foneettiset ympäristöt niin että osaa ääntää espanjaa lähes ilman korostusta. Opiskelija ymmärtää yleisluontoisia tekstejä espanjaksi ja tunnistaa eri kielirekistereitä ja tyylejä. Opintojakso koostuu kahdesta osasuorituksesta.

Enrolment for University Studies

3 ensimmäisten luentojen yhteydessä

Teachers

Belén Rambla, Teacher responsible

Teaching

5-Sep-2013 – 5-Dec-2013
Lectures 28 hours
Thu 5-Sep-2013 - 5-Dec-2013 weekly at 12.00-14.00, Pinni B4114

Evaluation

Numeric 1-5.

Evaluation criteria

Menestyminen harjoituksissa

Study materials

Opettajan kokoamaa materiaalia kirjoista, lehdistä ja Internetistä

Further information

Osallistuminen opetukseen ja harjoitustyö. Opiskelija voidaan vapauttaa kurssin ensimmäisestä periodista, jos hän osoittaa omaavansa tarvittavan kielitaidon; hänen on kuitenkin osallistuttava toiseen periodiin.