x !
Archived teaching schedules 2013–2014
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely: International Communication and Internet Governance 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Journalism and Communication
Journalism and Mass Communication
School of Communication, Media and Theatre

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitteellistää ja eritellä median instituutioiden ja markkinoiden rakenteita ja toimintaa sekä näiden muodostamien mediajärjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän tunnistaa mediajärjestelmien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät ja osaa arvioida järjestelmien muutoksen vaikutuksia. Hän oppii myös arvioimaan kriittisesti median rakenteiden ja toiminnan normatiivisia lähtökohtia ja niihin kohdistuvan tutkimuksen metodologiaa.

General description

Objective of the course is to enable students to understand processes of globalization, media convergence and the transformation from the industrial to the information society, in particular the role of the Internet as the basic infrastructure for global information society with its political, legal, economic, social and cultural implications. The course covers a range of issues, which have been negotiated in the process of the World Summit on the Information Society (WSIS).

Enrolment for University Studies

NettiOpsun kautta.

Enrolment time has expired

Teachers

Yrjö Länsipuro, Teacher responsible
Marko Ala-Fossi, Teacher responsible

Teaching

10-Mar-2014 – 22-Mar-2014
Lectures 20 hours
Mon 10-Mar-2014 at 10-12, Päätalo D14
Mon 10-Mar-2014 at 13-15, päätalo D14
Tue 11-Mar-2014 at 10-12, Päätalo D14
Tue 11-Mar-2014 at 13-15, Päätalo D14
Wed 12-Mar-2014 at 10-12, Päätalo D14
Wed 12-Mar-2014 at 13-15, Päätalo D14
Thu 13-Mar-2014 at 10-12, Päätalo D14
Thu 13-Mar-2014 at 13-15, Päätalo D14
Fri 14-Mar-2014 at 10-12, Päätalo D14
Fri 14-Mar-2014 at 13-15, Päätalo D14

Further information

Tämä kurssi käy suoritukseksi sekä aineopintoihin että journalistiikan syventäviin opintoihin kohtaan JOVTS2JB.