x !
Archived teaching schedules 2013–2014
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
SOS6.5.2 Transnational Anthropology 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Social Sciences
School of Social Sciences and Humanities

Learning outcomes

Opiskelija tuntee sosiaaliantropologisen tavan käsitteellistää valtioiden rajat ylittäviä sosiaalisia ja kulttuurisia prosesseja. Opiskelija ymmärtää monipuolisesti muuttoliikkeen tuloksena syntyviä uudenlaisia sosiaalisia kenttiä ja liikkuvuuden muotoja niin empiirisesti kuin teoreettisestikin. Hän osaa tarkastella analyyttisesti ja kriittisesti ajankohtaisia ilmiöitä tästä näkökulmasta ja osaa esittää siihen liittyen mielekkäitä tutkimuskysymyksiä.

General description

Transnational Anthropology -course:

Identities and Family Lives Students are familiarized with the multiple ways in which social anthropology conceptualizes social and cultural processes that transgress (and reach beyond) the boundaries of nation states. The student understands in both empirical and theoretical terms that the diverse social and cultural processes transform various social fields and generate forms of mobility. These facts have multiple bearings on family, home, household, subjectivities and self-understandings.

The course aims to deepen the students’ analytic and critical focus on transnational phenomena and to increase his/her ability formulate relevant research questions.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Anna Matyska, Jaanika Kingumets, Uyi Osazee, Tatiana Tiaynen, Marko Juntunen, Teacher responsible

Teaching

11-Mar-2014 – 15-Apr-2014
Lectures
Tue 11-Mar-2014 - 15-Apr-2014 weekly at 12-15, Linna 6019

Further information

Lectures on Tuesdays 12-15, place: Linna 6019

Enrolment in OPSU 26.2.2014  – 9.3.2014 !