x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
RANS1 Sciences du langage / Kielitiede 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
French
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in French Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija tuntee tärkeimmät kielitieteelliset suuntaukset, teoreettisen käsitteistön sekä keskeisimpien kielitieteilijöiden ajattelun. Opiskelija pystyy analysoimaan kieltä jostakin metodologisesta näkökulmasta ja soveltamaan oppimaansa konkreettisiin kielellisiin kysymyksiin.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Carita Klippi, Teacher responsible

Teaching

4-Sep-2012 – 11-Dec-2012
Lectures 28 hours
Tue 4-Sep-2012 - 11-Dec-2012 weekly at 10-12, Pinni B3117