x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
RANA4 Le français dans le temps et dans l'espace / Ranskan kielen ajallinen ja alueellinen variaatio 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
French
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in French Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää kielen ajallisen ja alueellisen muuttuvuuden sekä tuntee kieltä normittavat välineet (kieliopit ja sanakirjat) ja käsitteistön, joilla puhujat ja yhteiskunnalliset toimijat jäsentävät kielellistä monimuotoisuutta.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Carita Klippi, Teacher responsible
Anna Luoti, Teacher responsible

Teaching

7-Jan-2013 – 29-Apr-2013
Lectures 28 hours
Mon 7-Jan-2013 - 29-Apr-2013 weekly at 12-14, Pinni B0039