x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
RANP6 Littérature française I / Ranskan kirjallisuus I 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
French
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in French Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija ymmärtää kirjallisuusanalyysin peruskäsitteitä ja osaa soveltaa niitä vaadittavaan lukemistoon. Opiskelija osaa nimetä 1800- ja 1900-lukujen Ranskan kirjallisuushistorian keskeiset virtaukset ja kirjailijat.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Philippe Jacob, Teacher responsible

Teaching

23-Oct-2012 – 25-Apr-2013
Lectures 42 hours
Cours magistral
Tue 23-Oct-2012 - 11-Dec-2012 weekly at 10-12, Pinni B3109
Groupe A
Tue 8-Jan-2013 - 30-Apr-2013 weekly at 10-12, Pinni B3111
Groupe B
Thu 10-Jan-2013 - 25-Apr-2013 weekly at 12-14, Pinni B4115

Further information

Kaikille yhteinen luento II-periodissa. Pienryhmäopetus kevätlukukaudella III- ja IV-periodissa.