x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
RANP5 Société française I / Ranskan yhteiskunta I 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
French
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in French Language
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija hallitsee Ranskan historian pääpiirteissään ja hahmottaa Ranskan yhteiskuntarakenteen sekä tuntee maantieteelliset erityispiirteet. Opiskelija osaa sijoittaa oppimansa laajempaan kontekstiin.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Anne-Laure Kiviniemi, Teacher responsible
Mélanie Buchart, Teacher responsible

Teaching

22-Oct-2012 – 24-Apr-2013
Lectures 28 hours
Mon 29-Oct-2012 - 10-Dec-2012 weekly at 14-16, Pinni B3109
Wed 13-Mar-2013 - 24-Apr-2013 weekly at 10-12, Pinni B4116