x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
SAKD3 Kulttuurien välinen oppiminen / Interkulturelles Lernen 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
German
Type or level of studies
Advanced studies
Course unit descriptions in the curriculum
DP in German Language, Culture and Translation
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija tuntee kulttuurien välisen oppimisen erityispiirteet ja -vaikeudet sekä didaktiset ongelmat saksa vieraana kielenä -opetuksessa koulussa ja yliopistossa. Hän osaa soveltaa keskeisiä kasvatustieteellisiä menetelmiä sekä oppimis- ja opetusstrategioita.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Dieter Schaffrath, Teacher responsible

Teaching

3-Sep-2012 – 10-Dec-2012
Lectures 28 hours
Mon 3-Sep-2012 - 10-Dec-2012 weekly at 12-14, Pinni B4114

Evaluation criteria

Aktiivinen osallistuminen opetukseen, harjoitukset, essee, esitelmä.