x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
SAKP6 Saksankielinen nykykirjallisuus / Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
German
Type or level of studies
Basic studies
Course unit descriptions in the curriculum
DP in German Language, Culture and Translation
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opiskelija tuntee kirjallisuustieteen keskeisiä käsitteitä ja osaa soveltaa niitä analysoidessaan saksankielistä sodanjälkeistä kaunokirjallisuutta. Hän osaa vertailla suomennoksia alkuteksteihin.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Withold Bonner, Teacher responsible

Teaching

7-Jan-2013 – 23-Apr-2013
Lectures 28 hours
Mon 7-Jan-2013 - 22-Apr-2013 weekly at 10-12, Päätalo A2A
Tutorials 28 hours
Ryhmä 1
Tue 8-Jan-2013 - 23-Apr-2013 weekly at 8-10, Pinni B3108
Ryhmä 2
Tue 8-Jan-2013 - 23-Apr-2013 weekly at 10-12, Pinni B3108

Evaluation criteria

Valikoitujen teosten lukeminen, aktiivinen osallistuminen opetukseen ja saksankielinen essee.