x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
VENA8 Kirjallisuuden analyysi/Analiz hudožestvennoj literatury 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
Russian
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
DP in Russian Language, Culture and Translation
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee kirjallisuuden teoreettisia lukutapoja, kirjallisuudentutkimuksen keskeiset teoreettiset perusteet ja osaa analysoida venäjän kielellä eri aikoina kirjoitettuja ja erityylisiä tekstejä. Hän osaa ilmaista oman mielipiteensä alan käsitteistöä soveltaen.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Irina Savkina, Teacher responsible

Teaching

24-Oct-2012 – 20-Feb-2013
Lectures 28 hours
Wed 24-Oct-2012 - 5-Dec-2012 weekly at 14-16, PinniB 3117
Thu 25-Oct-2012 - 13-Dec-2012 weekly at 10-12, PinniB 4119
Exercises 28 hours
Tue 8-Jan-2013 - 19-Feb-2013 weekly at 12-14, PinniA 2089
Wed 9-Jan-2013 - 20-Feb-2013 weekly at 14-16, PinniA 2089