x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
VENA7 1800-luvun ja 1900-luvun kirjallisuuden historia/ Istorija russkoj literatury XIX i XX vekov 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
Russian
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
DP in Russian Language, Culture and Translation
School of Language, Translation and Literary Studies

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee venäläisen kirjallisuuden keskeiset kehityslinjat ja osaa tulkita kirjallisuutta venäläisen yhteiskunnan viitekehyksessä 1800-luvulta 1900-luvun loppuun. Hän tuntee venäläisen kirjallisuuden valtavirtaukset sekä keskeisten 1800- ja 1900-lukujen kirjailijoiden elämäkerrat ja tuotannon.

Enrolment for University Studies

Enrolment time has expired

Teachers

Irina Savkina, Teacher responsible

Teaching

5-Sep-2012 – 13-Dec-2012
Lectures 56 hours
Wed 5-Sep-2012 - 10-Oct-2012 weekly at 14-16, PinniB 3117
Thu 6-Sep-2012 - 11-Oct-2012 weekly at 10-12, PinniB 3118
Tue 23-Oct-2012 - 11-Dec-2012 weekly at 12-14, PinniB 3117
Thu 25-Oct-2012 - 13-Dec-2012 weekly at 14-16, Päätalo C7