x !
Archived teaching schedules 2012–2013
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely: International Communication and Internet Governance 5 ECTS
Periods
Period I Period II Period III Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Degree Programme in Journalism and Communication
Journalism and Mass Communication
School of Communication, Media and Theatre

Learning outcomes

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käsitteellistää ja eritellä median instituutioiden ja markkinoiden rakenteita ja toimintaa sekä näiden muodostamien mediajärjestelmien eroja ja yhtäläisyyksiä. Hän tunnistaa mediajärjestelmien syntyyn ja kehitykseen vaikuttavat keskeiset tekijät ja osaa arvioida järjestelmien muutoksen vaikutuksia. Hän oppii myös arvioimaan kriittisesti median rakenteiden ja toiminnan normatiivisia lähtökohtia ja niihin kohdistuvan tutkimuksen metodologiaa.

General description

Objective of the course is to enable students to understand processes of globalization, media convergence and the transformation from the industrial to the information society, in particular the role of the Internet as the basic infrastructure for global information society with its political, legal, economic, social and cultural implications. The course covers a range of issues, which have been negotiated in the process of the World Summit on the Information Society (WSIS).

Enrolment for University Studies

Ilmoittautuminen NettiOpsulla

Enrolment time has expired

Teachers

Wolfgang Kleinwächter, Teacher responsible
Marko Ala-Fossi, Teacher responsible

Teaching

18-Mar-2013 – 22-Mar-2013
Lectures 20 hours
Mon 18-Mar-2013 at 10-12, Päät C8
Mon 18-Mar-2013 at 13-15, Päät C8
Tue 19-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. D14
Tue 19-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. D14
Wed 20-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. C8
Wed 20-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. C8
Thu 21-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. D14
Thu 21-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. D14
Fri 22-Mar-2013 at 10-12, Päät ls. C8
Fri 22-Mar-2013 at 13-15, Päät ls. C8

Further information

Tämä kurssi käy suoritukseksi sekä aineopintoihin että journalistiikan syventäviin opintoihin kohtaan JOVTS2JB.