x !
Archived teaching schedules 2011–2012
You are browsing archived teaching schedule. Current teaching schedules can be found here.
NAISA2/NAISM6 Gender in Russian Culture and Studies 4 ECTS
Periods
Period I Period II Period II Period IV
Language of instruction
English
Type or level of studies
Intermediate studies
Course unit descriptions in the curriculum
Women's Studies
School of Social Sciences and Humanities

General description

Gender in Russian Culture and Studies (4 ECTS)

(Opetus englannin kielellä - will be taught in English!)

Suvi Salmenniemi (Tutkijakollegium, HY) & Saara Ratilainen (Venäjän kieli ja kirjallisuus, TaY)

Kurssilla tarkastellaan venäläistä sukupuolijärjestelmää ja sen historiallista muotoutumista. Kurssi etenee kronologisesti 1900-luvun alkupuolelta tähän päivään. Kurssilla jäljitetään sukupuolistavia käytäntöjä eri elämänalueilla ja pohditaan, millaisia leikkauspisteitä sukupuolella on etnisyyden, yhteiskuntaluokan, kansalaisuuden ja seksuaalisuuden kanssa. Millä tavoin sukupuoli on jäsentänyt yksityisen ja julkisen rajoja Venäjän historiassa? Millainen merkitys sukupuolella on ollut poliittisissa ja kulttuurisissa muutosprosesseissa? Kurssin keskeisiä teemoja ovat ruumiillisuus, seksuaalisuus, poliittinen toimijuus, arki- ja perhe-elämä, työ, media ja populaarikulttuuri. Kurssi on monitieteinen ja sen päätavoitteena on tarjota opiskelijoille syvällinen tietopaketti sukupuolijärjestelmän historiallisista murroksista ja jatkuvuuksista venäläisessä kulttuurissa ja yhteiskunnassa. Lisäksi kurssilla opiskelijoita perehdytetään erilaisiin sukupuolentutkimuksen teoreettisiin keskusteluihin. Näin kurssi toimii hyvänä pohjana aihepiiriä käsittelevien opinnäytetöiden kirjoittamiselle.

 

Kurssi on 20h laajuinen ja koostuu luennoista (10h) ja ohjatusta keskustelusta luentojen aihepiiriin liittyvien tekstien pohjalta (10h). Luettavat tekstit ovat sekä tieteellisiä artikkeleita/kirjan lukuja että kaunokirjallisia ja journalistisia tekstejä.

Suoritustapa: aktiivinen osallistuminen luennoille ja keskusteluun sekä oppimispäiväkirja (15-20 s.).

Kurssin laajuus: 5 op

 

Kurssin sisältö:

1.       Johdanto ja varhaissosialismi (1920-50-l) (Salmenniemi)

2.       Keskustelu (Ratilainen)

3.       Myöhäissosialismi (Salmenniemi)

4.       Keskustelu (Salmenniemi)

5.       Perestroika (Ratilainen)

6.       Keskustelu (Ratilainen)

7.       Populaarikulttuuri nyky-Venäjällä(Ratilainen)

8.       Keskustelu (Ratilainen)

9.       Arki, työ, politiikka nyky-Venäjällä (Salmenniemi)

10.   Keskustelu (Salmenniemi)

Teachers