x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2008–2010
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Hypermedia

Opetuksen tavoitteet ja sisältö

Hypermedia on itsenäinen opintokokonaisuus, joka on suunniteltu tukemaan erikoistumista digitaalisen median asiantuntijaksi. Opetuksen keskeisiä teemoja ovat median muutoksen ja mahdollisuuksien analyysi, mediatekniset perusteet, käyttökulttuurit, hypermedia osana yh­teiskuntaa ja hypermedian suunnittelu ja toteutus.

Hypermedian opinnot tarjoavat mahdollisuuden perehtyä monipuolisesti vuorovaikutteisen median ulottuvuuksiin ja erikoistua hypermedian tutkimuksen ajankohtaisiin kysymyksiin. Hy­permedian opintoja on mahdollista yhdistää sivuaineeksi erilaisiin oppiaineyhdistelmiin. Hy­permedia laajentaa ja syventää osaamista erityisesti viestintätieteiden, taiteidentutkimuksen, tietojenkäsittelytieteiden, markkinoinnin, hallintotieteiden ja kasvatustieteiden aihealueilla.

 

Opintojen rakenne

Ennen opintojen aloittamista edellytetään opintojakson X1 Verkkojulkaisemisen perusteet suorittaminen tai vastaavat tiedot.

Perusopintojen opintojaksot ovat kaikille yhteiset.

Aineopintovaiheessa pakollisia opintojaksoja ovat A1 ja A5 (yhteensä 20 op). Tämän lisäksi osioista A2, A3 ja A4 suoritetaan jokaisesta vähintään 4 op valinnaisia aineopintoja (yhteensä vähintään 20 op).

Tietoja kursseista ja kurssitoteutusten ja -suoritusten vastuuhenkilöistä on saatavissa hyper­media­laboratorion toimistosta tai opetuksen www-sivuilta osoitteessa http://www.uta.fi/hyper/opetus/

 

 


Informaatiotutkimuksen ja interaktiivisen median laitos