x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen kielitiede

Ihmiskieli on yksilöillä ja ihmisyhteisöillä monessa mukana. Ihmiskieleen liittyvien ilmiöiden tutkimusta tehdään eri tieteenalojen piirissä. Itse kielitiedekin on pirstaloitunut tutkimusnäkökulman ja käytettyjen menetelmien mukaan eriytyneisiin osa-alueisiin. Tampereen yliopiston yleisen kielitieteen oppiaine pyrkii tarjoamaan perustavaa tietoa inhimillisen kielen yleisistä ominaisuuksista, ihmisen suhteesta omaan kieleensä ja kielten rakenteellisesta kuvaamisesta. Sekä perus- että aineopinnot sisältävät pakollisten ydinosioiden lisäksi runsaasti valinnaisuutta, minkä johdosta opintokokonaisuudet ovat mielekkäästi sovitettavissa tukemaan opiskelijan pääainetta ja erikoistumisalaa.

Opetussuunnitelman eri kohdissa mainittu kirjallisuus on esimerkinomaista, ja lisää vaihtoehtoja löytyy myös yleisen kielitieteen www-sivuilta. Tenttikirjallisuudesta voi neuvotella aineen lehtorin kanssa. Kirjallisuus voidaan tenttiä myös referoimalla tai kirjoittamalla sen pohjalta itsenäisempiä esseitä. Kirjallisten töiden tekeminen on erittäin suositeltavaa. Kirjoittamiseen saa opastusta aineen lehtorilta.

Yleisen kielitieteen perusopintojen (25 op) ja aineopintojen (35 op) kokonaisuuksiin voidaan liittää muissa aineissa ja muissa yliopistoissa suoritettuja lingvistisiä opintoja. Ajankohtainen tieto suositeltavista muiden aineiden kursseista löytyy yleisen kielitieteen kotisivuilta.

Perus- ja aineopintojen kokonaisarvosana määräytyy osioiden arvosanojen painotetun keskiarvon mukaan.

 

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos