x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kieli ja virolainen kulttuuri

 

Viro on suomelle läheistä sukua oleva kieli. Opintojen tarkoituksena on paitsi antaa opiskelijalle hyvä suullinen ja kirjallinen viron kielen taito myös perehdyttää hänet viron kielen murteisiin, kirjaviron kehitysvaiheisiin, virolaiseen kulttuuriin ja sen taustaan sekä Suomen ja viron kulttuurisuhteisiin.

Viron kieli sopii esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, kirjallisuutieteiden tai historiatieteiden sivuaineeksi. Viron kielen taito luo hyvät edellytykset jatko-opiskelulle vaihto-opiskelijana Viron yliopistoissa. Lisäksi kielitaito antaa mahdollisuuden löytää tulevan työpaikan virolaisesta kieli- ja kulttuuriympäristöstä.

Viron kieli ja kultuuri kuuluu kieli- ja käännöstieteiden laitokseen ja siitä voi suorittaa perus- ja aineopinnot.

Oppiaineessa on mahdollisuus suorittaa seuraavat opintokokonaisuudet:

Perusopinnot 25–29 op

Aineopinnot 35–44 op

Aineopintoihin liittyvät kurssit pidetään kysynnän ja opettajaresurssien mukaan.

 

Kokonaisuus sopii esimerkiksi suomen kielen, vieraiden kielten, kirjallisuuden ja historian opiskelijoille. Opinnot tarjoavat valmiuksia monipuolisiin kulttuurin ja yhteiskuntaelämän asiantuntijatehtäviin.

 

Perusopintojen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelija ymmärtää vironkielistä tekstiä, tulee auttavasti toimeen viron kielellä ja tuntee virolaista kulttuuria ja sen taustaa sekä Suomen ja Viron kulttuurisuhteita.

 

Aineopinnot antavat erinomaisen viron kielen taidon, jolle on nykyisin yhä enemmän tarvetta. Opiskelija perehtyy monipuolisesti myös Viron kirjallisuuteen, kulttuuriin ja historiaan. Virolaiseen yhteiskuntaan tutustutaan myös paikan päällä käytännön kieliharjoittelussa.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos