x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tsekin kieli

Tšekin kielestä on mahdollista suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja Tšekin historiasta, kultturista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan myös muille kuin vieraan kielen opiskelijoille, jotka tarvitsevat tšekin kielen tuntemusta omalla alallaan. Tšekin perusopintoihin on hyvä varata aikaa kaksi vuotta. Opetuksen järjestää venäjän kielen ja kulttuurin oppiaine.

Opintojen kulku

Kaikista perusopintojen opintojaksoista järjestetään kontaktiopetusta jokaisen lukuvuoden 1. ja 3. periodin aikana. Kurssit kestävät pääsääntöisesti koko lukuvuoden ajan. Peruskurssit TSEKP1 ja TSEKP2 suoritetaan kahdessa osassa, joista ensimmäinen osio syyslukukaudella ja toinen kevätlukukaudella.

Kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy kertauskuulustelu. Opintojaksolle TSEKP2 osallistuminen edellyttää suoritusta opintojaksosta TSEKP1 tai vastaavia tietoja ja taitoja. Ennen opintojaksoa TSEKP4 (Erikoiskurssi) suositellaan opintojaksojen TSEKP1, TSEKP2 ja TSEKP3 suorittamista. Opintojakso TSEKP3 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus toteutetaan englannin kielellä, ja sen voi suorittaa peruskurssien TSEKP1 ja TSEKP2 rinnalla.

Opiskelijoille on tarjolla apurahoja kesäkursseille ja pidempäänkin opiskeluun Tšekin tasavallassa erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Tšekissä suoritetuilla opinnoilla voi korvata perusopintoihin kuuluvia kursseja sopimuksen mukaan. Saadakseen korvaavuusmerkinnän opiskelijan on tuotava nähtäväksi todistus Tšekissä suoritetuista opinnoista.

Ainekohtaista opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoina tšekin lehtori sekä venäjän kielen ja kulttuurin opintoneuvoja.

Kuulustelut: Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Jos opintojakso TSEKP3 suoritetaan kirjatenttinä, se tentitään laitoksen yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja niihin sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.

 

Kokonaismerkintä: Osasuoritukset arvostellaan seuraavin arvosanoin: 5, 4, 3, 2 ja 1. Täydet opintokokonaisuudet arvostellaan arvosanoilla: 5, 4, 3, 2 ja 1. Perusopintokokonaisuuden arvosana on osasuorituksista laskettu keskiarvo. Hyväksymismerkinnällä arvioidut kurssit eivät vaikuta kokonaisuuksien arvosanaan. Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan venäjän kielen ja kulttuurin professorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot on suoritettu.

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos