x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleinen käännöstiede


Yleisen käännöstieteen opintokokonaisuus (25 op) tarjoaa mahdollisuuden tutustua käännös- ja tulkkausviestinnän peruskysymyksiin ja alan tutkimukseen. Se soveltuu erityisesti tutkintoihin, joissa tarvitaan näkemystä kulttuurienvälisestä viestinnästä. Opintokokonaisuus on tarkoitettu muille kuin monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman pää- ja sivuaineopiskelijoille. Opetus ei ole sidoksissa koulutusohjelman työkielitarjontaan.

Opintojaksoista Johdatus kääntäjän ammattin ja käännösprosessiin sekä Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin yleisen käännöstieteen opiskelija suorittaa ainoastaan luento-osuuden.


Kokonaisuuden voi sisällyttää joko kandidaatin- tai maisterintutkintoon, ja se on mahdollista suorittaa yhden lukuvuoden aikana. Kokonaisuudesta ei anneta arvosanaa. Kokonaismerkinnän antaa Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelman assistentti.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos