x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Käännöstiede (ruotsi)

Monikielisen viestinnän ja käännöstieteen koulutusohjelma, C-työkieli ruotsi 25–60 op


Tavoitteet

Tavoitteena on, että opiskelija saavuttaa sellaiset valmiudet, joita edellytetään ruotsia C-työkielenä taitavalta. C-työkieli on mahdollista laajentaa suppeaksi B-työkieleksi suorittamalla käännöskurssit suomesta ruotsiin (ks. Pohjoismaiset kielet).

 

Pakolliset opinnot 25 op


Tavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää ruotsin kielen taitoa kohti C-työkieltä.

 

POHKP1 Suullinen viestintä I 3 op

POHKP2 Kirjallinen viestintä I 3 op

POHKP3 Kielioppi I 3 op

POHKP4 Ruotsalainen nykykirjallisuus 3 op

POHKP5 Suomenruotsi 3 op

TRRUPK8 Johdatus kääntäjän ammattiin ja käännösprosessiin/harjoitukset 4 op

TRRUPK9 Vertaileva kulttuuritietous 4 op

TRRUAM10 Johdatus tulkin ammattiin ja tulkkausprosessiin/harjoitukset 2 op

 

Vapaaehtoiset opinnot 35 op

 

Tavoitteet

Tavoitteena on kieli- ja käännöstaidon syveneminen.

 

TRRUAM11 Käännösviestintä ruotsi–suomi I 6 op

TRRUAM13 Erikoisalaviestintä ja terminologia 4 op

TRRUAM4 Käännösviestintä ruotsi–suomi II 4 op

POHKSK1 Käännösviestinnän seminaari 5 op

POHKSK2 Auktorisoitu kääntäminen II (ruotsi–suomi) 4 op

POHKSK5 Teemakurssit 12 op

 


Kieli- ja käännöstieteiden laitos