x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Puolan kieli

Puolan kielestä on mahdollista suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja kehityksestä sekä Puolan historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan myös muille kuin vieraan kielen opiskelijoille, jotka tarvitsevat puolan kielen tuntemusta omalla alallaan. Puolan perusopinnot voi suorittaa yhdessä vuodessa. Opetuksen järjestää venäjän kielen ja kulttuurin oppiaine.

Opintojen kulku

Kaikista perusopintojen opintojaksoista järjestetään opetusta vuosittain. Opintojakso PUOLP3 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus on myös mahdollista suorittaa kirjatenttinä, joskin luento-opetukseen osallistuminen on suositeltavaa.

Kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy kertauskuulustelu. Opintojaksolle PUOLP2 osallistuminen edellyttää suoritusta opintojaksosta PUOLP1 tai vastaavia tietoja ja taitoja.

Opiskelijoille on tarjolla apurahoja kesäkursseille ja pidempäänkin opiskeluun Puolassa erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Puolassa suoritetuilla opinnoilla voi korvata perusopintoihin kuuluvia kursseja sopimuksen mukaan. Saadakseen korvaavuusmerkinnän opiskelijan on tuotava nähtäväksi kopio Puolassa saaduista todistuksista.

Ainekohtaista opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoina puolan lehtori sekä venäjän kielen ja kulttuurin opintoneuvoja.

Kuulustelut: Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Jos opintojakso PUOLP3 suoritetaan kirjatenttinä, se tentitään laitoksen yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja niihin sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.

 

 

Arviointi: Osasuoritukset arvostellaan seuraavin arvosanoin: 5, 4, 3, 2 ja 1. Täydet opintokokonaisuudet arvostellaan arvosanoilla: 5, 4, 3, 2 ja 1. Perusopintokokonaisuuden arvosana on osasuorituksista laskettu keskiarvo. Hyväksymismerkinnällä arvioidut kurssit eivät vaikuta kokonaisuuksien arvosanaan.

Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan venäjän kielen ja kulttuurin professorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot on suoritettu.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos