x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2009–2011
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Fonetiikka

Fonetiikka tutkii puhuttua kieltä, sen äännejärjestelmän rakennetta ja toimintaa, äänteiden ja yleensä puheen muodostusta ja akustisia ominaisuuksia sekä puheen vastaanottamista, lähinnä kielitieteellisestä näkökulmasta. Tutkimuskohteena voi olla yhtä hyvin äidinkieli kuin mikä tahansa vieras kieli. Myös vieraan kielen ääntämisen oppiminen ja opetus ovat perinteisesti olleet keskeisiä alueita. Fonetiikka antaa välttämättömiä teoreettisia ja käytännön tietoja puhutun kielen parissa työskenteleville – erityisesti kielenopettajiksi ja -tutkijoiksi aikoville.

Monista muista humanistisista oppiaineista fonetiikka poikkeaa sikäli, että laboratoriotyöskentelyllä ja kokeellisella tutkimuksella on siinä merkittävä sija. Tampereen yliopiston fonetiikan laboratorio tarjoaa puheen tutkimukselle ja opetukselle varsin hyvät edellytykset tietokonepohjaisine analyysimenetelmineen. Fonetiikka soveltuu erinomaisesti sekä suomen kielen että vieraiden kielten koulutusohjelmien sivuaineeksi. Fonetiikka ei voi olla Tampereen yliopistossa pääaineena, mutta eri kieliaineissa on mahdollista tehdä myös kokeellisia harjoitustöitä (esim. proseminaari- ja seminaariesitelmiä) sekä syventävien opintojen tutkielmia foneettisista aiheista.

Fonetiikan opinnot koostuvat kahdesta opintokokonaisuudesta: perusopinnot (25 op) ja aineopinnot (35 op). Perusopintojen kokonaismerkinnän saamiseksi opiskelijan on suoritettava laitoksen yhteisistä opinnoista kurssit Y01 Fonetiikan peruskurssi ja Y02 Yleisen kielitieteen peruskurssi. Opintokokonaisuuksien arvosanat lasketaan osasuoritusten painotetun keskiarvon mukaan.


Kieli- ja käännöstieteiden laitos